Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vergaderdata 2013

Het algemeen bestuur (AB) van Wijkraad Huiswaard vergadert dit jaar op:

  • dinsdag 18 juni 2013, aanvang 20.00 uur
  • overige vergaderdata volgen....

Indien noodzakelijk, worden extra vergaderdata ingelast.

Het dagelijks bestuur (DB) vergadert in de meeste gevallen een week vóór de vergadering van het algemeen bestuur en vaker, wanneer er aanleiding toe is. Bewoners uit Huiswaard 1 en 2 kunnen onderwerpen voor de vergaderingen aandragen, waarna zij kunnen worden uitgenodigd om een algemeen bestuursvergadering bij te wonen en het onderwerp toe te lichten.

De vergaderingen vinden plaats in Wijkcentrum Wijkwaard.

Log in

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar