Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Werkgroep Groen - Wijktuin Rekerdijk

Werkgroep Groen blij met geld uit de wijk

Na de divesre oproepen in het wijkblad Huis aan Huiswaard en hier op de website, hebben al verschillende mensen een vrijwillige bijdrage gestort voor het vullen van de hanging baskets. Het is goed om te ervaren hoe veel mensen betrokken zijn bij het opfleuren van de wijk. Er zijn diverse storingen van € 5,= binnengekomen maar ook van € 10,= of zelfs meer. Het benodigde bedrag van € 500,= is helaas nog niet gehaald, maar het gaat in de goede richting.

In het voorjaar willen we de hanging baskets aan de verschillende lanmtaarnpalen weer vullen met bloeiende planten die ruim over de bakken moeten komen te hangen. Het zou mooi zijn als we dit kunnen financieren met bijdragen van bewoners en bedrijven uit de wijk. Daarmee zouden we niet meer afhankelijk zijn van de gemeente. Wilt u komend voorjaar, zomer en een beetje najaar ook weer genieten van fleurige hanging baskets? Dan kunt u dit initiatief steunen door een bijdrage te storten op rekening 9279627, t.n.v. Stichting Wijkraad Huiswaard. Vermeld u dan bij de betaling "Bijdrage Hanging Basket 2012". Al zouden 100 mensen € 5,= storten (of 50 mensen € 10,=.....) dan hebben wij weer voldoende voor een fleurige bijdrage aan de komende zomer. Met uw vrijwillige bijdrage (u mag zelf weten hoeveel) koopt u niet alleen een mooi plantje voor uzelf of een bekende, maar voor de hele wijk! 
Mocht het benodigde bedrag niet gehaald worden, kunnen we voor het resterende bedrag op zoek gaan naar andere middelen. Met uw financiële steun laat u tevens zien dat u dit initiatief steunt. Dat helpt altijd weer bij de aanvraag van subsidie!

Namens de hele wijk (alvast) bedankt!

Groen Agenda

De Wijktuin aan de Rekerdijk is in ieder geval tot 1 juni 2020 gesloten. Maar aanmelden als vrijwilliger kan altijd!

Wilt u met ons meetuinieren? U kunt via meer informatie inwinnen of zich aanmelden.

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar