Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieuws van en voor Huiswaard

Saneringswerkzaamheden Overstad

Deze week wordt gestart met de bodemsanering van de locatie Pettermerstraat 1 -13 op Overstad. De werkzaamheden vinden binnen de afrastering plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd. omdat de gronden benodigd zijn voor de herontwikkeling van Overstad. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind november 2013 afgerond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opruimen van asbesthoudend materiaal, ontgraven en afvoeren van grond, het verwijderen en afvoeren van funderingsresten en funderingspalen. Dit levert geen gevaar voor de volksgezondheid op.
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar