Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieuws van en voor Huiswaard

Sanering Gasfabriek (mogelijke overlast)

Binnenkort gaan de saneringswerkzaamheden op het gasfabrieksterrein (NUON-locatie) aan de Helderseweg van start. Aangezien dit terrein tegenover de Hornwaard, Hiemerwaard en Hargewaard ligt (overzijde kanaal, zie kaart) is het goed om ook als bewoner van Huiswaard op de hoogte te zijn van de gang van zaken.

Het saneringsplan is definitief goedgekeurd door gemeente Alkmaar (bevoegd gezag). De kapvergunning is verleend en inmiddels zijn de bomen en stuiken op de locatie verwijderd. Het vrijgekomen hout wordt duurzaam hergebruikt op een meubelmakerij in Stompetoren.

Het saneringswerk is aanbesteed en de aannemer Sita Remediation gaat de sanering uitvoeren. Het werk zal worden begeleid door ingenieursbureau Oranjewoud. De start van de werkzaamheden staat gepland voor eind mei 2011.

Het terrein zal worden afgesloten met hekwerk en er zullen bouwketen worden geplaatst. Als eerste zal aan de Westzijde worden begonnen met het verwijderen van de bestrating en funderingen. Na het plaatsen van de damwand, zal de sanering starten met het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond. De milieukundige begeleider van het ingenieursbureau geeft de ontgravinggrenzen van de verontreinigde grond hierbij aan.

Na de aanvulling en verdichting wordt de KPN-mast opgebouwd op de Westpunt van het terrein. Ondertussen zal de rest van het terrein worden gesaneerd. Ook worden diverse kabels en leidingen omgelegd en verwijderd. Als de nieuwe KPN-mast in bedrijf is genomen, wordt de oude mast verwijderd waarna hier de sanering uitgevoerd kan worden.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot in het eerste kwartaal van 2012.

Tijdens deze werkzaamheden kan er sprake zijn van enige overlast. Deze overlast wordt zoveel mogelijk beperkt door de juiste maatregelen voor te schrijven.

Geluid
Tijdens de werktijden van 07.00 uur tot 16.00 uur draaien er kranen en rijden er vrachtwagens. Dit geeft wat geluidoverlast. De aannemer dient te voldoen aan de voorgeschreven geluidsnormen.

Stofvorming
Als het droog weer is, kan er tijdens het werk stofvorming ontstaan. De aannemer dient deze stofvorming te voorkomen door de grond af te dekken of nat te sproeien.

Stankhinder
Tijdens het graven van de verontreinigde grond kunnen er geuren vrijkomen. Deze dampen worden gemeten door de milieukundige en met behulp van snuffelpalen, om de werknemers en de omgeving te beschermen. Indien de geuren en dampen te veel overlast geven neemt de aannemer maatregelen. Dit kan door het afdekken van de verontreinigde grond. Geheel geurvrij werken is bij een sanering van een gasfabrieksterrein echter niet mogelijk.

Vragen/Klachten?
Tijdens de uitvoering kunt u met eventuele vragen en klachten terecht bij de milieukundige begeleider Maarten Janssen. Hij is op werkdagen tot 17.00 uur bereikbaar op 06-51267697. Bij geen gehoor kunt u bellen met directievoerder Robert Vermeulen op 06-10903916.

Trillingen
In de wijkkrant van de Bergerhof "de Hovenier" is vermeld dat de damwanden door middel van drukken worden aangebracht.

Bij nadere bestudering van het bestek (werkbeschrijving) voor de aannemer, blijkt dat er ook damwanden aangebracht worden door hoogfrequent trillen. Deze damwanden staan verder af van de kritische bouwwerken op de locatie waardoor hoogfrequent trillen een verantwoorde methode van aanbrengen is. Tot onze spijt is dat niet op tijd duidelijk geworden waardoor er onvolledige informatie in de wijkkrant is gekomen.

De werkzaamheden aan de damwanden dienen te voldoen aan de meet- en beoordelingsrichtlijn van de Stichting Bouwresearch voor de grenswaarde met betrekking tot trillingsoverlast klasse A: schade aan gebouwen door trillingen. De provincie controleert of de aannemer aan deze eisen voldoet door het aflezen van de nog aan te brengen trillingmeters.

Een overzicht van het totaal te ontwikkelen gebied vindt u hier.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar