Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wat doet Stadstoezicht?

Stadstoezicht heeft als taak het toezicht houden en het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in alle wijken van Alkmaar. In samenwerking met partners – bijvoorbeeld de politie en Stadsreiniging – zorgt Stadstoezicht voor het schoon, heel en veilig te houden van het publieke domein.

De inspecteurs en parkeercontroleurs van Stadstoezicht houden toezicht op de naleving van de regels die er zijn om de leefbaarheid in de stad te behouden of verbeteren en om ergernis, hinder, schade of gevaar te voorkomen. De inspecteurs en parkeercontroleurs zijn het grootste gedeelte van hun tijd in uniform zichtbaar op straat aan het werk. Stadstoezicht is ook verantwoordelijk voor het cameratoezicht in de binnenstad.

De twintig inspecteurs, vier toezichthouders voor het cameratoezicht en twaalf parkeercontroleurs van Stadstoezicht surveilleren te voet, op de fiets, per auto, scooter of in de boot, van 7 uur 's ochtends tot half 11 's avonds, ook in de weekeinden.

De inspecteurs hebben een brede opsporingsbevoegdheid. Zij houden onder meer toezicht op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening.

Een greep uit de reeks overtredingen waartegen inspecteurs kunnen optreden:

  • verkeerd aanbieden of dumpen van huishoudelijk afval of grofvuil;
  • loslopende honden in gebieden waar dat niet is toegestaan;
  • wildplassen;
  • onrechtmatig gebruik van gemeentegrond;
  • geparkeerde autowrakken, aanhangerwagens of langdurig op straat gestalde caravans;
  • fietsen of scooteren in voetgangersgebieden;
  • verkeerd of hinderlijk geparkeerde voertuigen;
  • overtredingen te water: hinderlijk of te snel varen of varen zonder vaarbewijs;
  • hanggroep die hinder veroorzaakt, troep maakt of alcohol nuttigt;
  • lozen van chemicaliën of olieproducten op de weg, het riool of in het gemeentegroen.

Voor klachten of meldingen kunt u tijdens kantooruren bellen met het centrale meldnummer van de gemeente Alkmaar 14 072.

Voor welke zaken moet u bij de politie zijn in plaats van bij Stadstoezicht?

In geval van ongelukken, bedreiging, vernieling, openlijke (buren)ruzie en geweld kunt u daarvan melding maken bij de politie.

In noodgevallen belt u met het telefoonnummer 112.

Als het zonder sirene kan, belt u met het telefoonnummer 0900-8844.

Voor minder dringende situaties kunt u natuurlijk ook uw wijkagent benaderen.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar