Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

De Wijkraad Huiswaard

De Wijkraad Huiswaard is een stichting die zich bezighoudt met de leefbaarheid in de wijken Huiswaard 1 en 2 en wordt bestuurd door diverse vrijwilligers. Deze vrijwilligers zien zichzelf als de ogen en oren van de wijk en onderhouden contacten met bewoners in de wijk en de gemeente.

De Wijkraad is al actief sinds juli 2001. In deze jaren heeft de Wijkraad meerdere malen een belangrijke rol gespeeld bij beslissingen van de gemeente die betrekking hebben op Huiswaard. Daar waar de Huiswaarders klachten hebben over bepaalde situaties in de wijk, denkt de Wijkraad mee over mogelijke oplossingen om deze vervolgens in het belang van de wijk bij de gemeente voor te stellen. Hierbij gaat het dan overigens wel om structurele zaken.

In de veel gevallen kunnen problemen namelijk ook worden opgelost door zelf direct met de gemeente contact op te nemen: 072-548 88 88 of het nieuwe centrale meldnummer 14072 (deze 5 cijfers zijn het complete nummer).

Een voorbeeld: Een overvolle afvalbak op straat zorgt voor veel rommel rondom de afvalbak. Door dit zelf bij de gemeente te melden, kan de gemeente snel in actie komen en wordt het probleem verholpen.

Wanneer er veel vuil op straat ligt, omdat er bijna geen afvalbakken zijn, kan de Wijkraad meedenken over de beste plek voor een afvalbak en zal de gemeente verzoeken een afvalbak te plaatsen. 

Binnen de Wijkraad zijn diverse werkgroepen actief. Momenteel zijn dat de werkgroepen: Groen, Wijktuin Rekerdijk, Grijs (voorlopig even non-actief), Muiderwaard en de Werkgroep “zonder naam”, waarbij deze laatstgenoemde werkgroep voornamelijk een ondersteunende functie binnen de Wijkraad heeft en zich bezighoudt met de sociale kant van het Wijkraadswerk.

Werkgroep Groen / Wijktuin Rekerdijk

De Werkgroep Groen houdt zich bezig met het openbaar groen in de wijk. De plekken waar de bomen, struiken, planten en grasvelden extra aandacht nodig hebben, worden besproken met de wijkbeheerder Groen (van de gemeente), zodat de wijkbeheerder de aannemer kan aanspreken indien het onderhoud niet correct wordt uitgevoerd. Daar waar nodig worden er voorstellen gedaan voor reconstructies en/of vernieuwingen van het openbaar groen.

Door allerlei activiteiten op de Wijktuin Rekerdijk wil de werkgroep Groen bewoners stimuleren om zelf werkzaam te zijn in het openbaar groen d.m.v. adoptie van een boomspiegel, stukje plantsoen of een geveltuintje. De Wijktuin dient hierbij als voorbeeld- en inspiratietuin waar wijkbewoners plantjes kunnen ophalen en/of ruilen voor de aankleding van het openbaar groen. De Wijktuin is voor iedereen toegankelijk. De openingstijden vindt u op de website www.huiswaard.nl.

De werkgroep Groen heeft overigens niet alleen oog voor het openbaar groen, maar ook voor privé-tuinen en organiseren jaarlijks een tuinenwedstrijd. Daarnaast is er jaarlijks de luilakmarkt, een voor- en najaarsmarkt en natuurlijk de boerenmarkt.

Werkgroep Muiderwaard

In de afgelopen jaren heeft de Werkgroep Muiderwaard de gemeente en Woonwaard van de nodige adviezen voorzien met betrekking tot de toekomstplannen voor de gebieden aan de noord- en zuidzijde van de Muiderwaard. Zo streeft de Wijkraad nog steeds naar modernisering van het winkelcentrum. De plannen voor extra bebouwing bij de flats en het verhogen van de flats zijn, mede dankzij het uitdrukkelijke advies van de Wijkraad, van tafel.

Vrijwilligers gezocht!

Het algemeen bestuur van de Wijkraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Remko Rijpkema, voorzitter, beheerder website en PR
  • Ed Anker, penningmeester, secretaris en notulist
  • Arie Rentenaar, coördinator werkgroep Groen en Wijktuin Rekerdijk

Lees meer...

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Log in

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar