Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Inloop avond parkeren B-waarden op 26 maart

Op maandagavond 26 maart 2018 is er in wijkcentrum De Rekere een inloop-avond voor bewoners aan de Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard. Tijdens deze avond wordt de uitkomst van de onlangs gehouden enquête bekend gemaakt. 

Lees meer...

Matige respons op enquête over parkeren

Dinsdagochtend kwart voor 9 - De Bannewaard is VOL!Tot en met zondag 25 gebruari 2018 konden bewoners uit de B-waarden een online enquête invullen over parkeer overlast in hun straat. Er is bewust niet gevraag naar de aard van de overlast, dat mochten de bewoners zelf invullen. 
De uitnodiging voor de enquête is per post verstuurd aan alle 353 adressen in de Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard. Helaas heeft minder dan de helft gereageerd op de oproep om deel te nemen aan de enquête.

Lees meer...

Update enquête parkeren B-waarden

De uitnodiging om deel te nemen aan de enquête over het parkeren in de B-waarden is aan totaal 388 adressen in de Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard verstuurd. Daarvan hebben nu inmiddels meer dan 145 personen de enquête verstuurd. Bewoners van de B-waarden kunnen nog tot en met komende zondag deelnemen aan de enquête.

Ook als u geen parkeeroverlast ervaart in de straat, willen wij u vragen de enquête van slechts 4 vragen in te vullen. Bij vraag 2 kunt u dan namelijk aangeven dat u geen overlast ervaart. Bij vraag 3 moet u dan door een fout in het formulier toch invullen wanneer u overlast ervaart om het formulier te kunnen versturen. Met dat antwoord doen wij in dat geval dan niets, omdat u al heeft aangegeven geen overlast te ervaren.
Hoe meer mensen deelnemen aan de enquête, des te betrouwbaarder is de uitslag. Informeert u eens bij de buren of zij de enquête al hebben ingevuld.

Fout in digitale enquête parkeren B-waarden

Parkeren... een probleem in de BannewaardBewoners uit de B-Waarden hebben afgelopen weekend een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online enquête over parkeeroverlast. Ervaart u geen overlast? Dan kunt u bij vraag 2 NEE antwoorden. Echter bij vraag 3 MOET u toch invullen wanneer u overlast ervaart. Dat is een fout in het systeem.... helaas.
Vult u hier gewoon een tijd in en zet bij vraag 4 als toelichting nogmaals GEEN OVERLAST.
Als u wel overlast ervaart, loopt u niet tegen dit probleem aan. Alvast dank voor uw deelname aan de enquête. 

Enquête onder bewoners B-Waarden over parkeren

Binnenkort ontvangen bewoners van de B-Waarden (Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard) een brief van de gemeente en de wijkraad met een uitnodiging om deel te nemen aan een korte enquête over parkeeroverlast. Aan de hand van maximaal 4 vragen willen wij bekijken welke overlast men precies ervaart (kan per persoon verschilldend zijn) en op deze wijze bekijken welke oplossingen mogelijk zijn.

De enquête is geheel anoniem.

Lees meer...

Wijkraad en bewoners praten met gemeente over parkeren B-waarden

In okrtober 2017 hebben bewoners uit de Bannewaard en Bregwaard een petitie bij de gemeente ingediend waarin met 165 handtekeningen van de bewoners de ernst van de parkeeroverlast door derden duidelijk is geworden. Eind november heeft de gemeente contact gezocht met de Wijkraad Huiswaard om deze overlast te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Afgelopen woensdag (17 februari 2018) hebben ook 3 organisatoren van de handtekeningenaktie aan de gesprekken deelgenomen om zo goed toe te kunnen werken naar een bijeenkomst voor alle bewoners uit de B-waarden en de Hornwaard.

Lees meer...

Werkgroep Parkeren komt weer op gang

In 2012 was er een Werkgroep Parkeren samengesteld met bewoners uit de Bannewaard om de parkeerdruk in die straat aan te pakken. Dat heeft destijd geleid tot afname van de parkeerdruk. Tijdens een bijeenkomst in Wijkcentrum Wijkwaard was ook een vertegenwoordiger van Leger Des Heils - vestiging Bannewaard aanwezig. Deze heeft zich ingezet om de overlast vanuit Leger Des Heils terug te dringen.

Lees meer...

Bannewaard zoekt oplossing parkeerproblemen

Op dinsdagavond 17 april jl. kwamen diverse bewoners (totaal 30) uit de Bannewaard bijeen in Wijkcentrum Wijkwaard om van gedachten te wissellen over de parkeerproblemen in de straat. De laatste jaren neemt de parkeerdruk enorm toe. Bewoners die overdag met de auto weg moeten, kunnen bij thuiskomst de auto niet meer in hun eigen straat parkeren. Met mogelijke uitbreiding van Overstad wordt de vrees voor toename van overlast alleen maar groter.

Lees meer...

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Wijkraad Huiswaard - Postbus 9445 - 1800 GK  Alkmaar