Get Adobe Flash player

Werkgroep Zeswielen

Alkmaar wil fietspad langs Hoornse Vaart

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad opdracht gegeven een fietspad aan de huizenzijde van de Zeswielen verder uit te werken en te realiseren. Op basis van nieuwe inzichten wil het college van B&W een andere variant voor het Zeswielentracé voorstellen aan de raad. De voorkeur gaat uit naar een fietsverbinding langs de waterkant van de Hoornse vaart.

Lees meer...

Keuze voor Zeswielen: fietspad aan huizenzijde

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de aanleg van een fietspad op de Zeswielen. Het gaat om een fietspad, in twee richtingen, aan de huizenzijde. Het voorstel van B&W wordt binnenkort besproken in de raadscommissie en de gemeenteraad. 

Lees meer...

Voorlopig géén Zeswielentracé

Onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de zgn. "weg achterlangs" voorlopig stop te zetten. De voornaamste reden daartoe is dat de ontwikkelingen in Overstad minder snel gaan dan eerst is aangenomen.
Daar komt nog bij dat de gemeente de komende jaren te maken krijgt met aanzienlijke bezuinigingen. Wanneer men weer verder wil gaan met de voorbereidende werkzaamheden, hangt af van de ontwikkelingen in het gebied Overstad.

Lees meer...

Zeswielentracé laat op zich wachten

Tot eind 2010 was de vraag nog "komt het Zeswielentracé voor- of achterlangs?" en "hoe wordt straks de route voor de fietsers en voetgangers?" Op 2 december 2010 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen: het Zeswielentracé komt achterlangs. De fietsers en eventueel voetgangers blijven voorlangs gaan. Nu blijven we nog met de vragen "wanneer?" en "hoe?"

Lees meer...

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar