Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

De Wijkraad Huiswaard

De Wijkraad Huiswaard is een stichting die zich bezighoudt met de leefbaarheid in de wijken Huiswaard 1 en 2 en wordt bestuurd door diverse vrijwilligers. Deze vrijwilligers zien zichzelf als de ogen en oren van de wijk en onderhouden contacten met bewoners in de wijk en de gemeente.

De Wijkraad is al actief sinds juli 2001. In deze jaren heeft de Wijkraad meerdere malen een belangrijke rol gespeeld bij beslissingen van de gemeente die betrekking hebben op Huiswaard. Daar waar de Huiswaarders klachten hebben over bepaalde situaties in de wijk, denkt de Wijkraad mee over mogelijke oplossingen om deze vervolgens in het belang van de wijk bij de gemeente voor te stellen. Hierbij gaat het dan overigens wel om structurele zaken.

In de veel gevallen kunnen problemen namelijk ook worden opgelost door zelf direct met de gemeente contact op te nemen: 072-548 88 88 of het nieuwe centrale meldnummer 14072 (deze 5 cijfers zijn het complete nummer).

Een voorbeeld: Een overvolle afvalbak op straat zorgt voor veel rommel rondom de afvalbak. Door dit zelf bij de gemeente te melden, kan de gemeente snel in actie komen en wordt het probleem verholpen.

Wanneer er veel vuil op straat ligt, omdat er bijna geen afvalbakken zijn, kan de Wijkraad meedenken over de beste plek voor een afvalbak en zal de gemeente verzoeken een afvalbak te plaatsen. 

Binnen de Wijkraad zijn diverse werkgroepen actief. Momenteel zijn dat de werkgroepen: Groen, Wijktuin Rekerdijk, Grijs (voorlopig even non-actief), Muiderwaard en de Werkgroep “zonder naam”, waarbij deze laatstgenoemde werkgroep voornamelijk een ondersteunende functie binnen de Wijkraad heeft en zich bezighoudt met de sociale kant van het Wijkraadswerk.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Log in

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar