Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Werkgroep Groen - Wijktuin Rekerdijk

Reconstructies Groen

De gemeente gaat weer enkele reconstructies uitvoeren aan het openbaar groen in onze wijk. Zo wordt er in de Koggewaard voor de nummers 25 t/m 32 een deel van de struiken gerooid en wordt het opnieuw beplant met lage zomerbloeiende heesters.

Lees meer...

Wijktuin Rekerdijk

Afgelopen zaterdag, 01 maart, zijn de vrijwilligers weer gestart op de Wijktuin Rekerdijk. Zij zijn eerst maar eens begonnen met het opruimen van de vele kleine takken die her en der lagen. De komende weken wordt de voorjaarssnoei uitgevoerd en de perken heringedeeld.
Wilt u komen helpen dan bent u van harte welkom op de zaterdag van 10:oo tot 12:00 uur de koffie staat klaar.

Jaarverslag Groen - Wijktuin Rekerdijk 2013

Aangezien er dit jaar geen activiteiten meer plaatsvinden van de werkgroepen Groen en Wijktuin Rekerdijk, kon het jaarverslag over 2013 alvast gemaakt worden.
U kunt dit verslag via onderstaande link downloaden. Wilt u ook meewerken met de werkgroep groen? Meld u dan aan via

Veertig bomen voor Huiswaard

In juni van dit jaar werd het openingsfeest van de 40ste verjaardag van Huiswaard gevierd. Het was het eerste feest in een reeks activiteiten die door de wijkvereniging georganiseerd werden.
Ter gelegenheid van dit feestelijke jubileum schonk wethouder Victor Kloos namens het gemeentebestuur ondermeer 40 nieuwe bomen aan Huiswaard.

Lees meer...

Natuurvriendelijke oevers in Huiswaard

De gemeente Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseren op donderdag 5 juli een inloopbijeenkomst over de aan te leggen natuurvriendelijke oevers in de wijken Daalmeer, De Mare en Huiswaard. De inloopavond vindt plaats in MFA Mare Nostrum, Arubastraat 2 in Alkmaar. Iedereen is tussen 18.30 en 21.00 uur welkom om de plannen in te zien en vragen aan de gemeente en het hoogheemraadschap te stellen.

Lees meer...

Groen Agenda

De Wijktuin aan de Rekerdijk is vanaf half maart op zaterdagen open van 10.00 - 12.00 uur. 

Wilt u met ons meetuinieren? U kunt via meer informatie inwinnen of zich aanmelden.

Stichting Wijkraad Huiswaard - Postbus 9445 - 1800 GK  Alkmaar