Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieuws van en voor Huiswaard

Onderzoek naar aanwezigheid explosieven

Binnenkort start er een explosievenonderzoek aan de Helderseweg, bij de Spoorbrug over het Noord-Hollands Kanaal. Dit gebeurt ter voorbereiding op de realisatie van de langzaam verkeersbrug. Het onderzoek eindigt naar alle waarschijnlijkheid in week twee van 2013 en levert geen gevaar op voor omwonenden.

Verdachte locatie

Op basis van eerder uitgevoerd vooronderzoek is geconcludeerd dat het gebied rond de spoorbrug als verdacht kan worden aangemerkt. Het gaat dan om de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven. Het gaat hier dan mogelijk om brandbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom wordt er de komende weken een zogenaamd detectieonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau.

Detectiewerkzaamheden

Het bureau gaat het onderzoek uitvoeren met behulp van verschillende soorten meetapparatuur. Zo maken zij onder andere gebruik van sondes en grondradars. Het onderzoek vindt gedeeltelijk in het water van het Noord-Hollands Kanaal plaats en op beide walkanten (in het verlengde van de Zijperstraat). Het onderzoek levert absoluut geen gevaar op voor omwonenden.

Wanneer er aanwijzingen worden gevonden dat er inderdaad explosieven aanwezig zijn, dan wordt nader onderzoek verricht. Mocht blijken dat deze explosieven moeten worden verwijderd, dan treedt een speciale procedure in werking waarbij onder andere de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie wordt ingezet.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar