Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de aanleg van een fietspad op de Zeswielen. Het gaat om een fietspad, in twee richtingen, aan de huizenzijde. Het voorstel van B&W wordt binnenkort besproken in de raadscommissie en de gemeenteraad. 

{phocadownload view=file|id=4|text=Situatieschets Fietspad Zeswielen|target=s}

Keuze voor fietspad
Er is recentelijk een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden op de Zeswielen, die er met name op gericht was fietsers een eigen plek te geven. Hierbij bleek een enkelzijdig fietspad (in twee richtingen) aan de zijde van de huizen een goede optie. De verkeersveiligheid voor fietsers wordt hiermee direct vergroot. Bijkomend voordeel is dat de bewoners de weg niet over hoeven te steken om het fietspad te bereiken. Financieel gezien kost deze oplossing ongeveer 1,65 miljoen euro. De huidige inrichting van de Zeswielen blijft in deze variant ongewijzigd. Wel zal de kwelsloot op sommige plaatsen moeten worden versmald.

Recht op zekerheid voor bewoners Zeswielen en Huiswaard
Met de keuze voor een fietspad aan de huizenzijde komt er zekerheid voor de bewoners, die lang hebben moeten wachten op een definitieve oplossing. Het project Zeswielen loopt namelijk al sinds 1997. Alhoewel er in 2010 door de gemeenteraad gekozen is voor de aanleg van een weg die achter de huizen langs loopt, is deze variant de komende tijd niet haalbaar. Dit vooral omdat de grondopbrengst in Overstad geen bijdrage levert aan deze robuuste oplossing. Om de verkeersveiligheid toch te vergroten vraagt het college nu aan de gemeenteraad om haar besluit van 2010 in te trekken en te kiezen voor de variant voor de huizen langs. Het college is van mening dat de bewoners na zoveel jaren recht hebben op zekerheid.

Zeswielen belangrijk in Alkmaarse wegennet
De Zeswielen is een belangrijk onderdeel van het Alkmaarse wegennet. Het maakt onderdeel uit van de verbinding tussen de Ring Alkmaar en het centrum en heeft een verkeersontsluitende functie. Dit wordt ook wel een radiaal genoemd. Voor dit soort wegen zijn er meerdere uitgangspunten vastgesteld, om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is onder andere het scheiden van het fiets- en autoverkeer.

 

Verkeersbebording ringweg
Eerder is bij wijze van proef de verkeersbebording op de ringweg van Heerhugowaard naar Alkmaar Centrum aangepast, om zo een gedeelte van het verkeer op de Zeswielen te voorkomen. Er vindt dit jaar nog een onderzoek plaats of deze maatregel effect heeft gehad. Het globale beeld is echter dat het nog steeds druk blijft op de Zeswielen. Blijft dat de veiligheid van fietsers niet voldoende is gewaarborgd en daarmee blijft een fietspad gewenst.

 

Participatie
Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, dan worden de bewoners van de Zeswielen en de klankbordgroep betrokken bij de verdere uitwerking van het project.

Vanuit de Wijkraad Huiswaard
Ook de Wijkraad Huiswaard heeft zitting in de klankbordgroep. In het verleden vertegenwoordigde Henk Bijwaard van de werkgroep grijs (wegen, bestrating, bereikbaarheid, etc.) de wijkraad binnen deze klankbordgroep. Later, toen de werkgroep grijs werd opgeheven, werd dit overgenomen door Remko Rijpkema. Voor een goede taakverdeling binnen de Wijkraad en een bredere vertegenwoordiging vanuit de wijk, is het wenselijk als iemand anders uit de wijk namens de Wijkraad zitting kan nemen in deze klankbordgroep.  
Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten die deze taak op zich willen nemen. De vertegenwoordiger vanuit de Wijkraad zal dan overleg hebben met de rest van het bestuur, evenuteel een werkgroep vormen en namens de Wijkraad zitting nemen in de klankbordgroep.
De wijkraad komt 4x per jaar bij elkaar, de verwachting is dat de klankbordgroep ook ongeveer 4x per jaar bij elkaar komt. 

Wilt u de belangen van Huiswaard vertegenwoordigen binnen de klankbordgroep en meedenken over de realisatie van het aan te leggen fietspad, dan kunt u contact opnemen met Remko Rijpkema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens

Stichting Wijkraad Huiswaard
Koggewaard 75
1824 GN  Alkmaar

E-mail algemeen:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijktuin Rekerdijk:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdesign en webhosting: EDS Music - Soundhost