Begin dit jaar heeft de gemeenteraad opdracht gegeven een fietspad aan de huizenzijde van de Zeswielen verder uit te werken en te realiseren. Op basis van nieuwe inzichten wil het college van B&W een andere variant voor het Zeswielentracé voorstellen aan de raad. De voorkeur gaat uit naar een fietsverbinding langs de waterkant van de Hoornse vaart.
Voor gemeente Alkmaar staat een veilige en overzichtelijke invulling van deze verbinding centraal. Een fietspad aan de waterzijde voldoet hieraan. Deze variant leek eerder niet haalbaar, maar kwam in beeld op basis van inzichten die de afgelopen maanden zijn verkregen.
De technische uitvoerbaarheid van dit plan is kansrijker. Zo is gebleken uit overleg met diverse instanties, als het Hoogheemraadschap. De historische bermsloot blijft intact en er ontstaat een win-win situatie als de beschoeiing aan de waterzijde meteen bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt vervangen. Dat is een duurzame oplossing met een beperkt budget. Vervoerswethouder Jan Nagengast (CDA) zegt: "Het belangrijkste is dat de veiligheid van fietsers op de Zeswielen wordt verbeterd. Dit is de enige ontsluitingsweg in Alkmaar waar fietsers nog een rijbaan delen met het snelverkeer. Dat vind ik onaanvaardbaar."

Voorleggen aan gemeenteraad
Het voorstel van het College om de variant 'fietspad aan de waterzijde' verder voor te bereiden en uit te werken, wordt op 30 januari 2014 voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad dit voorstel overneemt, dan is het fietspad aan de voorkant van de woningen van de baan.

Participatietraject
Inmiddels heeft de Klankbordgroep haar advies aan het college uitgebracht en zijn ze geïnformeerd over het collegebesluit. Voor omwonenden en betrokkenen wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 18 december 2013 van 17.00 uur tot 19.30 uur in wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 224.

Contactgegevens

Stichting Wijkraad Huiswaard
Koggewaard 75
1824 GN  Alkmaar

E-mail algemeen:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijktuin Rekerdijk:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdesign en webhosting: EDS Music - Soundhost