Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Enquête onder bewoners B-Waarden over parkeren

Binnenkort ontvangen bewoners van de B-Waarden (Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard) een brief van de gemeente en de wijkraad met een uitnodiging om deel te nemen aan een korte enquête over parkeeroverlast. Aan de hand van maximaal 4 vragen willen wij bekijken welke overlast men precies ervaart (kan per persoon verschilldend zijn) en op deze wijze bekijken welke oplossingen mogelijk zijn.

De enquête is geheel anoniem.

Lees meer...

Wijkraad en bewoners praten met gemeente over parkeren B-waarden

In okrtober 2017 hebben bewoners uit de Bannewaard en Bregwaard een petitie bij de gemeente ingediend waarin met 165 handtekeningen van de bewoners de ernst van de parkeeroverlast door derden duidelijk is geworden. Eind november heeft de gemeente contact gezocht met de Wijkraad Huiswaard om deze overlast te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Afgelopen woensdag (17 februari 2018) hebben ook 3 organisatoren van de handtekeningenaktie aan de gesprekken deelgenomen om zo goed toe te kunnen werken naar een bijeenkomst voor alle bewoners uit de B-waarden en de Hornwaard.

Lees meer...

Werkgroep Parkeren komt weer op gang

In 2012 was er een Werkgroep Parkeren samengesteld met bewoners uit de Bannewaard om de parkeerdruk in die straat aan te pakken. Dat heeft destijd geleid tot afname van de parkeerdruk. Tijdens een bijeenkomst in Wijkcentrum Wijkwaard was ook een vertegenwoordiger van Leger Des Heils - vestiging Bannewaard aanwezig. Deze heeft zich ingezet om de overlast vanuit Leger Des Heils terug te dringen.

Lees meer...

Bannewaard zoekt oplossing parkeerproblemen

Op dinsdagavond 17 april jl. kwamen diverse bewoners (totaal 30) uit de Bannewaard bijeen in Wijkcentrum Wijkwaard om van gedachten te wissellen over de parkeerproblemen in de straat. De laatste jaren neemt de parkeerdruk enorm toe. Bewoners die overdag met de auto weg moeten, kunnen bij thuiskomst de auto niet meer in hun eigen straat parkeren. Met mogelijke uitbreiding van Overstad wordt de vrees voor toename van overlast alleen maar groter.

Lees meer...

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar